Nguồn gốc Gia Định Kinh (1731 – 1790)

Sau năm 1698, các vấn đền quản lý hành chính dần được hình thành từ đây, các vấn đề di dân và khuyến nông đã được triều đình chúa Nguyễn chấp thuận. Thống suất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh cấp tốc phái thuộc binh đi hô hào chiêu mộ dân chúng từ miền Ngũ Quảng vào Gia Định lập nghiệp.

1731: Chúa Nguyễn cử Trương Phước Vĩnh giữ chức Điều khiển để điều hành tất cả các dinh trấn, cho xây dinh Điều Khiển tại Sài Gòn. Thống binh Trần Đại Định xây lũy Hoa Phong để bảo vệ Sài Gòn.

1748: Lập chợ Tân Kiểng.

1772: Điều khiển Nguyễn Cửu Đàm đào kinh Ruột Ngựa nối Sài Gòn với miền Tây. Nguyễn Cửu Đàm xây Lũy Bán Bích (dài 15 dặm) để bảo vệ Sài Gòn.

1774: Xây chùa Giác Lâm.

1776 – 1801: Nhà Tây Sơn 5 lần vào Sài Gòn. Đáng kể nhất là tháng 6-1784, Nguyễn Huệ đem binh vào và lập nên chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút lưu truyền sử xanh, đánh tan 300 chiến thuyền và 20.000 thủy quân xâm lược Xiêm và quân Nguyễn Ánh.

1778: Lập làng Minh Hương, mở Chợ Lớn.

Minh Hương Gia Thạnh

1788: chúa Nguyễn Ánh tái chiếm Sài Gòn, chọn vùng đất phía Nam làm nơi khởi nghiệp, chống lại nhà Tây Sơn.

1790: Chúa Nguyễn Ánh xưng vương, chọn Gia Định làm kinh kỳ gọi Gia Định Kinh, ông cho xây dựng thành Phiên An và do thành có hình dáng kiến trúc xây dựng giống hình Bát Quái nên còn gọi là Thành Bát Quái (thành Quy) làm nơi đóng đô hành chính.

Thành Phiên An (Thành Bát quái)

Đọc thêm bài về thành Gia Định (thành Phụng)

Đỗ Trọng Danh

 

Hãy là người dân Sài Gòn…để có được phút giây trải lòng cùng nó…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *