Bưu điện Thành phố qua lăng kính Fish Eyes

 

Đỗ Trọng Danh

 

 

Hãy là người dân Sài Gòn…để có được phút giây trải lòng cùng nó…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *