Daklak

Từ TP HCM đến Daklak đi khoảng 392km và mất 6 giờ 42 phút.

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

Cổng chào

 

Dinh Bảo Đại

Hai bên Dinh là 2 cây đại thụ có trên là Long Mão, tuổi thọ của nó hơn trăm năm tuổi, thường người dân hay trèo lên các trảng ba của cây ngồi ngắm cảnh hay các học sinh sinh viên trèo lên đó để học bài.

Bên trái cổng Dinh
Bên phải cổng Dinh
Sài Gòn, tháng 10.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *