Bình Định

Từ TP HCM ra Qui Nhơn (Bình Định) với khoảng cách 627km và mất khoảng 10 giờ 24 phút đi xe.

Sài Gòn, tháng 05.2011

Đỗ Trọng Danh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *