Bến Tre

Từ TP HCM đi Bến Tre khoảng 90.2km và mất 1 giờ 11 phút.

 

Sài Gòn, tháng 3.2012

Ảnh: Đỗ Trọng Danh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *