Bến Bạch Đằng

Đường Catinat, nay là đường Đồng Khởi, kéo dài từ vị trí nhà thờ Đức Bà đến bờ sông Sài Gòn.

Duong Dong Khoi_noi dai Ben Bach Dang
Duong Dong Khoi_noi dai_Mac Thi Buoi

Trước khi Pháp chiếm Sài Gòn, con đường này nổi tiếng vì đầu bờ sông là nơi vua nhà Nguyễn từng đến bến Bạch Đằng để…tắm (nên gọi là Bến Ngự). Lúc thực dân Pháp mới đến, nó là đường số 16 trong 25 con đường đầu tiên do người Pháp quy hoạch khu trung tâm Sài Gòn. Năm 1865, con đường được đặt tên Catinat, theo tên một thống chế Pháp phục vụ dưới thời Louis 14.

    

Doanh trai_Bach dang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *