Triển lãm cổ vật – Bảo tàng TP HCM

Triển lãm bắt đầu từ 27.04.2012 đến 27.12.2012.

Triển lãm bao gồm các hình ảnh, cổ vật, các đồ dụng từ đầu thế kỷ 20, khi vào đây chúng ta có cảm giác được trở về với thởi của cha ông khi được gợi lên những hình ảnh hết sức thân thuộc trong gia đình mà nay hầu như tất cả đều không còn.

Các hình ảnh được chụp tại đây.

Link: http://s1164.beta.photobucket.com/user/danhdotrong/library/Van_hoa_PN/Cac_nghe_xua

http://s1164.beta.photobucket.com/user/danhdotrong/library/Van_hoa_PN/Hinh_Co_Vat_xua

 Đỗ Trọng Danh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *