Di vật còn lại ở Sài Thành…

1.Bia Công Đức

Bia nhằm ghi nhận bà Đỗ Thị Phận, vợ ông Lê Văn Duyệt – Tổng chấn Thành Gia Định cúng 200 quan tiền xây dựng “Thất Thủ Quan Võ Miếu” cho người Minh Hương (quận 5 ngày nay) vào năm 1819.

Hiện nay bia này được lưu tại Bảo tàng TpHCM.

2.Xe chữa cháy

Xe chữa cháy của Nghĩa Nhuận hội quán – Quận 5, sử dụng vào cuối thế kỷ 19

Hiện nay xe này được lưu tại Bảo tàng TpHCM.

Đỗ Trọng Danh 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *