Phú Mỹ Hưng

Ai đã từng đi qua nơi đây hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi một cách nhanh chóng.

Từ vùng đất toàn đầm lầy, cỏ lao, dừa nước,…giờ đây cảnh quan đã hoàn toàn thay đổi.

Đỗ Trọng Danh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *