Tiền xưa Việt Nam

Tiền – một phương tiện trao đổi hàng hóa và giao dịch thương mại khắp nơi trên thế giới, đồng tiền có nhiều kiểu dáng, chất liệu và giá trị khácn nhau nhưng đều đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của mỗi quốc gia.

Ở Việt Nam đồng tiền xưa nhất còn lại đến nay mang niên hiệu “Thái Bình Hưng Bảo” (triều Đinh 968 – 980). Qua các triều đại phong kiến từ Đinh, Lê, Lý, Trần,… cho đến triều Nguyễn đều lưu hành tiền kim loại mang niên hiệu nhà vua trị vì. Dưới thời Hậu Lê, Nguyễn vẫn còn cho đúc các thỏi bạc, thỏi vàng và tiền thưởng bằng vàng, bạc. Đặc biệt tiền giấy sớm được Hồ Quý Ly khởi xướng phát hành từ triều Trần (1396).

Dưới thời Pháp thuộc, tiền kim loại bằng đồng, kẽm được thay thế bởi đồng bạc không lỗ vuông và tiền giấy lưu hành rộng rãi.

Ra đời từ những năm đầu kháng chiến chống pháp, qua bao thăng trầm, đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho đến nay vẫn giữ nguyên vị thế đồng tiền của một quốc gia độc lập.

Cách đọc tiền Việt thời phong kiến

Tiền Việt Nam thời phong kiến, từ đồng tiền đầu tiên “Thái Bình Hưng Bảo” đến đồng tiền cuối cùng “Bảo Đại Thông Bảo” triều Nguyễn điều có chung biểu tượng hình tròn có lỗ vuông ở giữa, mặt chính của đồng tiền có 4 chữ Hán, hai chữ đầu (vị trí 1, 2) là niên hiệu của vua (Thái Bình, Đại Trị, Quang Trung, Duy Tân,…) và hai chữ sau chỉ loại tiền (Thông Bảo, Nguyên Bảo, Đại Bảo, Chí Bảo,…)

Có 2 cách đọc tiền

Cách 1: đọc chéo theo số thức tự (1,2,3,4) thành “Đại Định Thông Bảo”

Cách 2: đọc vòng tròn (theo chiều thuận kim đồng hồ) theo số thứ tự (1, 2, 3, 4) thành “Đại Trị Nguyên Bảo”

Đỗ Trọng Danh

Hình chụp từ Bảo tàng TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *