Cột cờ Thủ Ngữ

Do người Pháp dựng vào tháng 10 năm 1865 treo cờ hiệu đón tàu thuyền ra vào Cảng. Cờ Thủ Ngữ cao gần 30 mét, do người Pháp xây dựng từ năm 1865 gần Bến Bạch Đằng, tại ngã rẽ sông Sài Gòn vào cầu Khánh Hội.

“Thủ ngữ” có nghĩa là điểm giữ cửa cảng do LaurentJoseph Lejeune(1817-1895), Tư lệnh trưởng của Hải quân Pháp ở Nam Kỳ trong những năm 1860. Nơi đây có Bến Nhà Rồng (Công ty vận tải đường biển Pháp Messageries Maritimes) xây dựng ngày 4 tháng 3 năm 1863 quản lý các dịch vụ tàu biển và xuất nhập hàng hóa đường biển. Năm 1940 xuất hiện một nhà hàng dưới chân cột cờ do bà Durand điều hành.

Cách vàm Bến Nghé vài trăm mét để treo cờ hiệu nhằm báo cho tàu thuyền ra vào cảng biết nên vào ngay hay chờ đợi.

Thời VNCH nơi đây là nhà hàng Ngân Đình tửu gia. Ngày cột cờ Thủ Ngữ vẫn còn đó và được chỉnh trang trùng tu, góc nhìn cột cờ Thủ Ngữ từ trên cầu Khánh Hội đã được xây mới,

Đỗ Trọng Danh

2 thoughts on “Cột cờ Thủ Ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *